വഴുതനങ്ങ ബജ്ജി # Brinjal Bajji # KETO LCHF Special Snacks #

വഴുതനങ്ങ ബജ്ജി ഡയറ്റിൽ അടങ്ങിയ Ingridients കൊണ്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ഒരു പലഹാരം അത് സ്നാക്ക്സ് ആയിട്ടും , ഡിന്നറിനു കഴിക്കാം വെളുത്ത വലിയ കടല യാണ് ഇതിലെ മെയിൻ ingredient ആയി എടുത്തിട്ടുള്ളത് , അത് വല്ലപ്പോഴും 30 …

Read More